Waldemarski Design

Menu

Klávesová skratka prelínania vrstiev vo Photoshope

Photoshop v poslednej verzii ponúka až 27 rôznych spôsobov prelínania vrstiev. Vybrať požadované prelínanie vrstiev v paletke „Layers“ (vrstvy) môže byť niekedy zdĺhavé, prepínať roletku s voľbami prelínania kurzorom je otrava. Ak vopred nevieme, ktorý spôsob prelínania bude najvhodnejší pre nami zvolený efekt, pomôže nám klávesová skratka. Stačí označiť vrstvu, na ktorú chceme uplatniť prelínanie, prepnúť sa na základný výberový nástroj klávesou „V“ (prvá šípka v paletke nástrojov) a potom už len listovať spôsobmi prelínania kombináciou kláves

[SHIFT + +] (znamineko „plus“ na numerickej klávesnici).

Cúvať vo voľbách prelínania môžeme analogicky klávesovým kombom

[SHIFT + -] (znamineko „mínus“).

Krátky screencast napovie viac…

Použitie klávesovej skratky je cyklické, takže prepínať medzi voľbami prelínania je možné stále dookola.

Categories:   Blog