Waldemarski Design

Menu

Master page zo stránky dokumentu • InDesign

Nie vždy sa podarí vopred si pripraviť všetky predlohové stránky (master pages) pre práve zalamovaný dokument. Občas sa môže stať, že tá pravá master page vznikne ako obyčajná stránka, či dvojstránka dokumentu počas práce na projekte a nastane čas na zmenu obyčajnej stránky na master page. Väčšina zrejme siahne po osvedčenom klávesovom kombe „copy/paste“ a na novovytvorenú prázdnu master page prekopíruje obsah stránky dokumentu.

Tento postup je trochu ťažkopádny:

  1. najprv „Select All“ [cmd+A], pre Windows [ctrl+A]
  2. pokiaľ máme objekty na stránke vo viacerých vrstvách mali by sme v kontextovom menu v paletke Layers zapnúť voľbu „Paste Remembers Layers“
  3. vytvoriť novú master page príkazom „New Master Page“ z kontextového menu v paletke Pages
  4. a napokon vložiť všetky objekty na svoje miesto v novej prázdnej master page príkazom „Paste in Place“ [cmd+opt+shift+V], pre Windows [ctrl+alt+shift+V]

Pokiaľ zostanete na stránke dokumentu, ktorú si želáte previesť na master page, stačí vybrať príkaz „Save as Master“ z kontextového menu paletky Pages, vyskúšajte… 🙂

save-as-master

Categories:   Blog