Waldemarski Design

Menu

Konverzia odrážok na editovateľný text • InDesign

Ak máte v zalamovanom texte pasáže, kde potrebujete nastaviť odrážky, či už s pomocou symbolu alebo číslované, je mimoriadne vhodné nastaviť si pre takýto typ textu odstavcový štýl. V prípade, že formátujete odrážkový text pomocou odstavcového štýlu, môžete všetky odrážky veľmi jednoduchým spôsobom prekonvertovať na normálny text, pričom odsadenia a tabulátory zostanú zachované tak, ako boli nastavené pri formátovaní odrážok. Stačí, keď v paletke odstavcových štýlov označíte váš odrážkový štýl a z kontextovej ponuky vyberiete príkaz „Convert [Názov vášho štýlu] Bullets and Numbering to text“.

bullets

Categories:   Blog