Waldemarski Design

Menu

Korektúry v Adobe Reader

Zanášanie korektúr do pdf dokumentov je pri komunikácii zadávateľ – grafik kľúčovým prvkom pre efektivitu, kvalitu a plynulosť tvorby tlačovín. Existuje  jednoduché a efektívne riešenie problému „pdf a koretúry“, ktoré zvládne naozaj každý. Všetko, čo budete potrebovať, sa nachádza v tomto tlačítku:

download-button

Klik na tento žltý gombík vám umožní stiahnuť si bezplatne aplikáciu Adobe Reader, pomocou ktorej je možné veľmi jednoducho pridávať do pdf dokumentov vlastné poznámky k layoutu, opravovať chyby v textoch a expedovať takto skorigovaný dokument naspäť grafikovi na spracovanie. Verím, že mnohí už tento program vo svojom systéme dávno majú, pretože je to najrozšírenejší štandard pre prezeranie pdf dokumentov a možno ani netušia, že pomocou neho môžu dokumenty aj komentovať. Komentovacie nástroje však do Readeru pribudli až s jeho desiatou verziou, teda od Adobe Readeru X, v predošlých verziách tieto funkcie Reader neobsahoval.

dropbox-uputavkaZákladný reťazec úkonov v procese tvorby tlačoviny vyzerá spravidla takto:

  1. Grafik pripraví prvý náhľad zlomu tlačoviny, z ktorého vygeneruje pdf súbor s obrázkami v nízkom rozlíšení a objemovo optimalizovaný tak, aby ho bolo možné poslať mailom zadávateľovi.
  2. Zadávateľ si tento súbor otvorí v programe Adobe Reader, pomocou komentovacích nástrojov doplní doňho svoje poznámky, návrhy na zmeny v layoute a opraví chyby v textoch. Takto okomentované pédéefko odošle späť grafikovi.
  3. Grafik zapracuje všetky požiadavky na zmeny do zlomu, opäť vygeneruje náhľadové pdf a odošle zadávateľovi na kontrolu.
  4. Tento proces sa opakuje dovtedy, kým zadávateľ nevyhodnotí layout ako hotový a bez chýb a nedá pokyn k finalizácii tlačoviny, teda generovaniu tlačového podkladu.

V procese tvorby tlačovín je fáza dolaďovania a vychytávania chýb v layoute veľmi dôležitá, preto je namieste používať pri nej postupy, ktoré minimalizujú ďalšie chyby a sú maximálne efektívne. Určite mi dáte za pravdu, že spisovanie chýb do mailu alebo wordovského dokumentu formou zoznamu, v ktorom je nutné číslovať riadky a počítať slová, je peklo tak pre korektora ako aj pre grafika. Komentovacie nástroje v Adobe Reader robia presne to, čo sa od nich očakáva a robia to bezchybne. Pripravil som pre vás krátke inštruktážne video, z ktorého je zrejmé, aké jednoduché a účelné je používanie komentovacích nástrojov Adobe Readeru. Verím, že vám pomôže rozhodnúť sa, aký spôsob komentovania dokumentu si nabudúce vyberiete…

Categories:   Blog